Apie mus

Visagino rekreacijos paslaugų centras (iki 2015 m. sausio 9 d. – Visagino sporto kompleksas) pradėjo veikti 1986 metais ir priklausė Visagino pirmai vidurinei mokyklai. 1993 m. rugsėjį Ignalinos rajono valdybos įsakymu atsiskyrė nuo Visagino pirmos vidurinės mokyklos ir Visagino rekreacijos paslaugų centras pradėjo veikti kaip atskiras struktūrinis vienetas.

Visagino rekreacijos paslaugų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti mokymo proceso, užklasinės kūno kultūros ir sportinės veiklos užtikrinimą  Visagino formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose. Teikia nemokamas paslaugas švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, organizuojamiems miesto bei respublikiniams ir kitiems renginiams. Taip pat teikia nemokamai patalpas Visagino sporto centro grupių užsiėmimams. Laisvu nuo mokymo proceso ir užklasinės veiklos laiku teikia mokamas paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įstaigoje yra du baseinai, tris sporto salės, viena mankštos salė, tris pirtys.

2009 metais Visagino rekreacijos paslaugų centras pradėjo vykdyti biudžetinių įstaigų aprūpinimo transportu organizavimo funkciją, vykdant jų veiklos planuose numatytas priemones, tame tarpe – mokinių pavėžėjimą iš kaimo vietovių į Visagino savivaldybės švietimo įstaigas ir atgal.

2015 metais įstaigos veikloje atsirado dar viena kryptis – apgyvendinimo paslaugų teikimas. 2016 metais įsteigtas Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“, adresu Visagino sav., Ramybės k., Balto g. 1.

2016 metais įstaigai perduotas pakrantės polisio infrastruktūros objektas, adresu Parko g. 14A, Visagino sav.