Konkursai

Skelbiamas Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir šiuo metu Visagino rekreacijos paslaugų centro patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų (kavinės) patalpų, esančių Balto g. 1, Ramybės k., Visagino sav. (filialas „Visagino parkas“) viešas nuomos konkursas.

Išnuomojamos Visagino rekreacijos paslaugų centro patikėjimo teise valdomos 90,8 m2 negyvenamosios (kavinės) patalpos, esančios Visagino sav., Ramybės k., Balto g. 1, kartu su patalpose esančiu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu.

Turto nuomos sutarties trukmė – 5 metai.

Patalpų pradinis nuompinigių dydis – 20,50 Eur per mėnesį (nuomotojas nėra PVM mokėtojas).

Patalpos nuomojamos maitinimo paslaugų veiklai vykdyti.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2018 m. gegužės 15 d. 9.00 val. iki 2018 m. gegužės 21 d. 15.00 val.

Yra papildomų nuomos sąlygų.

Dėl nuomos sąlygų, paraiškos formos ir kitos informacijos kreiptis į Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją bendriesiems reikalams Anželą Lugovają 8 (386) 60213, el. p. anzela.lugovaja@sugardas.lt, dėl patalpų apžiūros – į Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ vedėją Airida Drus, tel +370 684 86349, el. p. visagino.parkas@sugardas.lt.

 Kavine planas 1 kavine

konkurso sąlygos

sutarties projektas