Konkursai

Išnuomojamos Visagino rekreacijos paslaugų centro patikėjimo teise valdomos 10,77 m2 negyvenamosios patalpos, esančios Visagine, Draugystės g. 10B.

Turto nuomos sutarties trukmė  – 5 metai.

Patalpų pradinis nuompinigių dydis – 1,12 Eur per mėnesį už 1 m2 (nuomotojas nėra PVM mokėtojas).

Patalpos nuomojamos komercinei paslaugų veiklai vykdyti.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. kovo 9 d. 9.00  val. iki   2020 m. kovo 20 d. 15.00 val.

Yra papildomų nuomos sąlygų.

Dėl nuomos sąlygų, paraiškos formos ir kitos informacijos kreiptis į Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją bendriesiems reikalams Diną Arabej 8 (386) 60213, el. p. dina.arabej@sugardas.lt, dėl patalpų apžiūros – į Visagino rekreacijos paslaugų centro ūkio padalinio vadovę Tatjaną Aniščenko, tel +370 646 00883, el. p. tatjana.aniscenko@sugardas.lt.

konkurso sąlygos