Ataskaitos

2018 metai

Finansinės būklės ataskaita 2018 metų kovo 31d. duomenimis
Finansavimo sumos 2018 metų kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 metų kovo 31d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2018 metų birželio 30d. duomenimis

Finansavimo sumos 2018metų birželio 30d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 metų birželio 30d duomenimis

2017 metai

Finansinės būklės ataskaita 2017 metų gruodžio 31d. duomenimis
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 metų gruodžio 31d. duomeninimis
Pinigų srautų ataskaita 2017 metų gruodžio 31d. duomeninimis
Veiklos rezultatu ataskaita 2017 metų gruodžio 31d. duomeninimis
2016 metai
Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaita
2016 m. Finansines bukles ataskaita
2016 m. Grynojo turto ataskaita
2016 m. Veiklos rezultatu ataskaita
Aiskinamasis rastas prie 2016 m. atskaitomybės
Finansavimo sumos
2015 metai
Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus 2015 metų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m. gruodžio 31d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 Aiškinamasis raštas prie 2015 metų ketvirto ketvirčio finansinių ataskaitų
Paskutinis atnaujinimas: 2018 03 26