Ataskaitos

Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaita

Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus 2015 metų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. gruodžio 31d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m. gruodžio 31d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 Aiškinamasis raštas prie 2015 metų ketvirto ketvirčio finansinių ataskaitų

Aiskinamasis rastas prie 2016 m. atskaitomybės 

Finansavimo sumos

2016 m. Finansines bukles ataskaita

2016 m. Grynojo turto ataskaita

2016 m. Veiklos rezultatu ataskaita

Paskutinis atnaujinimas: Rugs. 19, 2017 @ 16.00