Ataskaitos

2021 metai

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021 m. gruodžio 31d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2020 metai

Finansinės būklės ataskaita 2020 metų gruodžio 31d. duomenimis
Pinigų srautų ataskaita 2020 metų gruodžio 31d. duomenimis
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 metų gruodžio 31 d. duomenimis