Karjera

Šiuo metu ieškome:

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Vyr. buhalteris, pareigybės lygis ir kategorija –A2

Darbo vieta (miestas): Visaginas
Reikalavimai:
 1. Turėti aukštąjį universitetinį finansinį išsilavinimą.

 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų finansininko, vyriausiojo buhalterio darbo patirtį.

 3. Turėti III (trečią) valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

 4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą.

 5. Gebėti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai dirbti, rengti išvadas.

 6. Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis, ir dirbti kompiuteriu MS Word, MC Excel, Internet Explorer programomis. darbo užmokesčio programa „FinAlga“, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“ ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS.

Funkcijos:

Vyr. buhalteris:

 1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

 2. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai;

 3. užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą savivaldybės administracijos finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Statistikos departamentui;

 4. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;

 5. apskaičiuoja ir išmoka darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, užpildo atlyginimų žiniaraščius;

 6. užtikrina, kad įstaigos nustatytos finansinės bei vidinės apskaitos ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.

Darbo užmokestis: Nuo 908,25 Eur iki 1053,57 Eur (neatskaičius mokesčių).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

 2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą.

 4. Gyvenimo aprašymą;

 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1);

Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
8(386)60213, el. paštu: anzela.lugovaja@sugardas.lt.
Skelbimas galioja iki: Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Paskutinis atnaujinimas: vasario 14d , 2019 @ 10.00