Karjera

Šiuo metu vykdome Visagino savivaldybės užimtumo  didinimo programą.
Norėdami dalyvauti programoje kreipkitės telefonu: 8 684 86349 – Airida Drus
Programos laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 2019 10 31
Planuojamų įdarbinti asmenų skaičius – 13;
Vieno įdarbinto asmens vidutinis darbo laikas – 2 mėn.
Laikino pobūdžio darbai : pagalbiniai teritorijos tvarkymo laikino pobūdžio darbai, patalpų smulkaus remonto darbai;

Būtina sąlyga programos dalyviams
– registracija Užimtumo tarnyboje prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Visagino skyriuje (Darbo birža).

Programos dalyviai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų
:
1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
3. piniginės socialinės paramos gavėjai;
4. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
5. asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipėsi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
8. turintys pabėgėlio statusą asmenys ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
9. asmenys, patiriantys socialinę riziką;
10. asmenys, vyresni kaip 40 metų.

 

Daugiau informacijos apie programą