Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2023 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis Finansinės būklės ataskaita

2021 m. gruodžio 31d. duomenimis Pinigų srautų ataskaita

2021 m. gruodžio 31d. duomenimis Grynojo turto pokyčio ataskaita

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Finansinės būklės ataskaita

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Pinigų srautų ataskaita

2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

III ketvirčio finansines atskaitomybes ataskaitos