Veikla

Visagino rekreacijos paslaugų centro veikla organizuojama pagal 4 kryptis:

1. Mokymo proceso užtikrinimas, užklasinės kūno kultūros ir sportinės veiklos Visagino formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose organizavimas pagal patvirtintus užsiėmimų tvarkaraščius.

2. Laisvu nuo mokymo proceso užtikrinimo laiku teikiamos mokamos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

3. Biudžetinių įstaigų aprūpinimo transportu organizavimas, vykdant jų veiklos planuose numatytas priemones, tame tarpe – mokinių pavėžėjimas iš kaimo vietovių į mokyklas ir į namus.

4. Apgyvendinimo ir stovyklavimo paslaugos.