Veikla

Visagino rekreacijos paslaugų centro veikla organizuojama pagal 2 kryptis:

1. Biudžetinių įstaigų aprūpinimo transportu organizavimas, vykdant jų veiklos planuose numatytas priemones, tame tarpe – mokinių pavėžėjimas iš kaimo vietovių į mokyklas ir į namus.

2. Apgyvendinimo ir stovyklavimo paslaugos.

2023 metų įstaigos veiklos planas

2022 metų įstaigos veiklos ataskaita