Veikla

Visagino rekreacijos paslaugų centro veikla organizuojama pagal 2 kryptis:

1. Biudžetinių įstaigų aprūpinimo transportu organizavimas, vykdant jų veiklos planuose numatytas priemones, tame tarpe – mokinių pavėžėjimas iš kaimo vietovių į mokyklas ir į namus.

2. Apgyvendinimo ir stovyklavimo paslaugos.

Metinis veiklos planas 2022 m.

2021 m. Įstaigos veiklos ataskaita